Çince | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Имя
名字
Başvuranın verilen ismi
Фамилия
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Дата рождения
生日
Başvuranın doğum tarihi
Место рождения
出生地
Başvuranın doğduğu yer
Гражданство
国籍
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Семейное положение
婚姻状况
Başvuranın medeni durumu
холост/незамужем
单身
Evli değilse veya ilişkideyse
Женат/замужем
已婚
Karısı veya kocası varsa
Вдовец/вдова
丧偶
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Адрес
地址
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Телефон
电话
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-Mail
电子邮箱
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Сайт
网址
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Начальная школа
小学
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Средняя школа
初中
İlkokul ile lise arasındaki okul
Старшая школа
高中
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
университетский колледж
大学
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Ясли
托儿所
İki-dört yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Детский сад
幼儿学校
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Начальная школа
小学
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Средняя школа
中学
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Техникум/лицей
高等中学
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Университет
大学
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Опыт работы в...
在...的工作经历
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Стажировка в...
在...的实习经历
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Волонтерская практика в ...
在...的志愿者服务工作
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Хорошо владею (устный, письменный)
良好的书面和口语表达能力
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Свободно владею (устный, письменный)
流利的书面和口语表达能力
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Со знанием компьютера
通晓计算机技能
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
出色的交流/谈判/表达能力
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Со знанием CAD / CAM.
熟悉CAD/CAM
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
目前持有...驾驶执照
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir