Almanca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Имя
Vorname
Başvuranın verilen ismi
Фамилия
Nachname
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Дата рождения
Geburtsdatum
Başvuranın doğum tarihi
Место рождения
Geburtsort
Başvuranın doğduğu yer
Гражданство
Staatsangehörigkeit
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Семейное положение
Familienstand
Başvuranın medeni durumu
холост/незамужем
ledig
Evli değilse veya ilişkideyse
Женат/замужем
verheiratet
Karısı veya kocası varsa
Вдовец/вдова
verwitwet
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Адрес
Adresse
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Телефон
Telefon
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-Mail
Email
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Сайт
Website
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Начальная школа
Grundschule
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Средняя школа
Mittelstufenschule
İlkokul ile lise arasındaki okul
Старшая школа
Oberstufenschule
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
университетский колледж
Hochschule
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Ясли
Vorschule
İki-dört yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Детский сад
Grundschule
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Начальная школа
weiterführende Schule
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Средняя школа
Oberstufenkolleg
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Техникум/лицей
Universität
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Университет
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Опыт работы в...
Arbeitserfahrung bei...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Стажировка в...
Praktikum bei...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Волонтерская практика в ...
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Хорошо владею (устный, письменный)
Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Свободно владею (устный, письменный)
... fließend in Wort und Schrift
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Со знанием компьютера
gute Computer-Kenntnisse
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Со знанием CAD / CAM.
Kenntnisse in CAD / CAM
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Führerschein Klasse...
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir