Yunanca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Prenume
Όνομα
Başvuranın verilen ismi
Nume
Επίθετο
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Data naşterii
Ημερομηνία γέννησης
Başvuranın doğum tarihi
Locul naşterii
Τόπος Γέννησης
Başvuranın doğduğu yer
Naţionalitate
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Stare civilă
Οικογενειακή Κατάσταση
Başvuranın medeni durumu
Necăsătorit
Ελεύθερος/η
Evli değilse veya ilişkideyse
Căsătorit
Παντρεμένος/η
Karısı veya kocası varsa
Văduv
χήρος/α
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Adresa
Διεύθυνση
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Telefon
Τηλέφωνο
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-mail
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Website
Ιστοσελίδα
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Δημοτικό Σχολείο
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Gimnaziu
Γυμνάσιο
İlkokul ile lise arasındaki okul
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Λύκειο
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Colegiu (la noi facultate)
Πανεπιστήμιο
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se frecventează până la vârsta de trei ani)
Νηπιαγωγείο
İki-dört yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Grădiniţa (echivalent)
Νηπιαγωγείο
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Ciclul primar
Δημοτικό Σχολείο
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Gimnaziu
Γυμνάσιο
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Λύκειο
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Universitate
Πανεπιστήμιο
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Experiență de lucru la...
Εργασιακή εμπειρία για...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Internship/practică la...
Πρακτική άσκηση για...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Voluntariat la...
Εθελοντική εργασία για...
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Cunoștințe PC.
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Άδεια οδήγησης τύπου...
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir