Türkçe | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Prenume
Ad
Başvuranın verilen ismi
Nume
Soyad
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Data naşterii
Doğum Tarihi
Başvuranın doğum tarihi
Locul naşterii
Doğum Yeri
Başvuranın doğduğu yer
Naţionalitate
Tabiyeti
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Stare civilă
Medeni Hali
Başvuranın medeni durumu
Necăsătorit
Bekar
Evli değilse veya ilişkideyse
Căsătorit
Evli
Karısı veya kocası varsa
Văduv
Dul
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Adresa
Adres
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Telefon
Telefon
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-mail
E-Posta
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Website
Web sitesi
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
İlkokul
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Gimnaziu
Ortaokul
İlkokul ile lise arasındaki okul
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Lise
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Colegiu (la noi facultate)
Kolej
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se frecventează până la vârsta de trei ani)
Kreş
İki-dört yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Grădiniţa (echivalent)
Ana Okulu
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Ciclul primar
İlkokul
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Gimnaziu
Ortaokul
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Kolej
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Universitate
Üniversite
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Experiență de lucru la...
... konusunda tecrübeli
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Internship/practică la...
...'da stajyerlik
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Voluntariat la...
...'da gönüllü çalışma
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Cunoștințe PC.
Bilgisayar konusunda yetkin
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Bună stăpânire a CAD/CAM.
CAD / CAM ile aşinalık
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
... tipi sürücü belgesi sahibi
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir