Rusça | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Prenume
Имя
Başvuranın verilen ismi
Nume
Фамилия
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Data naşterii
Дата рождения
Başvuranın doğum tarihi
Locul naşterii
Место рождения
Başvuranın doğduğu yer
Naţionalitate
Гражданство
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Stare civilă
Семейное положение
Başvuranın medeni durumu
Necăsătorit
холост/незамужем
Evli değilse veya ilişkideyse
Căsătorit
Женат/замужем
Karısı veya kocası varsa
Văduv
Вдовец/вдова
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Adresa
Адрес
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Telefon
Телефон
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-mail
E-Mail
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Website
Сайт
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Начальная школа
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Gimnaziu
Средняя школа
İlkokul ile lise arasındaki okul
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Старшая школа
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Colegiu (la noi facultate)
университетский колледж
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se frecventează până la vârsta de trei ani)
Ясли
İki-dört yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Grădiniţa (echivalent)
Детский сад
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Ciclul primar
Начальная школа
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Gimnaziu
Средняя школа
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Техникум/лицей
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Universitate
Университет
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Experiență de lucru la...
Опыт работы в...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Internship/practică la...
Стажировка в...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Voluntariat la...
Волонтерская практика в ...
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Хорошо владею (устный, письменный)
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Свободно владею (устный, письменный)
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Cunoștințe PC.
Со знанием компьютера
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Со знанием CAD / CAM.
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir