Lehçe | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Prenume
Imię
Başvuranın verilen ismi
Nume
Nazwisko
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Data naşterii
Data urodzenia
Başvuranın doğum tarihi
Locul naşterii
Miejsce urodzenia
Başvuranın doğduğu yer
Naţionalitate
Obywatelstwo
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Stare civilă
Stan cywilny
Başvuranın medeni durumu
Necăsătorit
Kawaler/Panna
Evli değilse veya ilişkideyse
Căsătorit
Żonaty/Zamężna
Karısı veya kocası varsa
Văduv
Wdowiec/Wdowa
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Adresa
Adres/Miejsce zamieszkania
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Telefon
Numer telefonu
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-mail
E-mail
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Website
Strona www
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
1991 - 1995 Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Magister Zarządzania i Marketingu
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Szkoła Podstawowa
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Gimnaziu
Gimnazjum
İlkokul ile lise arasındaki okul
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Liceum/Szkoła zawodowa/Technikum
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Colegiu (la noi facultate)
Kolegium
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se frecventează până la vârsta de trei ani)
Zerówka
İki-dört yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Grădiniţa (echivalent)
Szkoła Podstawowa, Klasy 1-3
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Ciclul primar
Szkoła Podstawowa, Klasy 4-6
Gimazjum (szkoła ponadpodstawowa)
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Gimnaziu
Szkoła średnia
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Uniwersytet
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Universitate
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
1998 - obecnie
Kowalex Sp. z o.o., Chwalików, woj. mazowieckie
Logistyk
Zakres obowiązków:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Experiență de lucru la...
Doświadczenie zawodowe w...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Internship/practică la...
Praktyka w...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Voluntariat la...
Wolontariat w...
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Dobra znajomość w mowie i piśmie...
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Biegła znajomość w mowie i piśmie...
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Cunoștințe PC.
Biegłość w obsłudze komputera
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Wysoko rozwinięte zdolności komunikacji/negocjacji/prezentacji
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Zaawansowany poziom w obsłudze Microsoft Office Suite / podstawowa znajomość programowania HTML
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Znajomość Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Podstawowa znajomość CAD / CAM
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Prawo jazdy kat. (kategoria)...
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir