Korece | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Prenume
이름
Başvuranın verilen ismi
Nume
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Data naşterii
생년월일
Başvuranın doğum tarihi
Locul naşterii
출생지
Başvuranın doğduğu yer
Naţionalitate
국적
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Stare civilă
결혼 여부
Başvuranın medeni durumu
Necăsătorit
미혼
Evli değilse veya ilişkideyse
Căsătorit
기혼
Karısı veya kocası varsa
Văduv
미망인
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Adresa
주소
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Telefon
전화
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-mail
이메일 (E mail)
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Website
웹 사이트
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
초등학교
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Gimnaziu
중학교
İlkokul ile lise arasındaki okul
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
고등학교
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Colegiu (la noi facultate)
대학교
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se frecventează până la vârsta de trei ani)
유아 학교
İki-dört yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Grădiniţa (echivalent)
초등학교
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Ciclul primar
중등학교
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Gimnaziu
식스-폼 컬리지
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
대학교
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Universitate
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Experiență de lucru la...
...에서의 업무 경력
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Internship/practică la...
...에서 인턴쉽
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Voluntariat la...
..에서의 봉사활동
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Cunoștințe PC.
컴퓨터 사용 능력이 있는
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Bună stăpânire a CAD/CAM.
CAD/ CAM 사용 능력
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
현재 ... 면허증 소지자
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir