Çince | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Prenume
名字
Başvuranın verilen ismi
Nume
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Data naşterii
生日
Başvuranın doğum tarihi
Locul naşterii
出生地
Başvuranın doğduğu yer
Naţionalitate
国籍
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Stare civilă
婚姻状况
Başvuranın medeni durumu
Necăsătorit
单身
Evli değilse veya ilişkideyse
Căsătorit
已婚
Karısı veya kocası varsa
Văduv
丧偶
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Adresa
地址
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Telefon
电话
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-mail
电子邮箱
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Website
网址
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
小学
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Gimnaziu
初中
İlkokul ile lise arasındaki okul
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
高中
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Colegiu (la noi facultate)
大学
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se frecventează până la vârsta de trei ani)
托儿所
İki-dört yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Grădiniţa (echivalent)
幼儿学校
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Ciclul primar
小学
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Gimnaziu
中学
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
高等中学
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Universitate
大学
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Experiență de lucru la...
在...的工作经历
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Internship/practică la...
在...的实习经历
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Voluntariat la...
在...的志愿者服务工作
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
良好的书面和口语表达能力
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
流利的书面和口语表达能力
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Cunoștințe PC.
通晓计算机技能
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
出色的交流/谈判/表达能力
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Bună stăpânire a CAD/CAM.
熟悉CAD/CAM
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
目前持有...驾驶执照
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir