Rumence | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Primeiro Nome
Prenume
Başvuranın verilen ismi
Sobrenome
Nume
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Data de Nascimento
Data naşterii
Başvuranın doğum tarihi
Local de Nascimento
Locul naşterii
Başvuranın doğduğu yer
Nacionalidade
Naţionalitate
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Estado civil
Stare civilă
Başvuranın medeni durumu
Solteiro(a)
Necăsătorit
Evli değilse veya ilişkideyse
Casado(a)
Căsătorit
Karısı veya kocası varsa
Viúvo(a)
Văduv
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Endereço
Adresa
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Telefone
Telefon
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-mail
E-mail
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Website
Website
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Ensino Fundamental
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Gimnaziu
İlkokul ile lise arasındaki okul
Ensino Médio
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Faculdade
Colegiu (la noi facultate)
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Escola Infantil
Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se frecventează până la vârsta de trei ani)
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Ensino Fundamental
Grădiniţa (echivalent)
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Ensino Médio
Ciclul primar
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Gimnaziu
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Universidade
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Experiência profissional em/ no /na...
Experiență de lucru la...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Estágio em/ no /na...
Internship/practică la...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Trabalho voluntário em/ no /na...
Voluntariat la...
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Bom conhecimento da língua ....
Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Fluência em ....
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Conhecimento de informática
Cunoștințe PC.
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Conhecimento em CAD / CAM.
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Carteira de motorista
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir