Türkçe | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Vezetéknév
Ad
Başvuranın verilen ismi
Vezetéknév
Soyad
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Születési dátum
Doğum Tarihi
Başvuranın doğum tarihi
Születési hely
Doğum Yeri
Başvuranın doğduğu yer
Állampolgárság
Tabiyeti
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Családi állapot
Medeni Hali
Başvuranın medeni durumu
Egyedülálló
Bekar
Evli değilse veya ilişkideyse
Házas
Evli
Karısı veya kocası varsa
Özvegy
Dul
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Cím
Adres
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Telefon
Telefon
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-mail
E-Posta
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Honlap
Web sitesi
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Általános iskola
İlkokul
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Középiskola
Ortaokul
İlkokul ile lise arasındaki okul
Középiskola / Gimnázium
Lise
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Főiskola
Kolej
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Óvoda / Bölcsöde
Kreş
İki-dört yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Óvoda
Ana Okulu
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Általános iskola
İlkokul
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Középiskola
Ortaokul
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Gimnázium / Középiskola
Kolej
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Egyetem
Üniversite
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Menedzser
Feladatköröm:
1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Munkatapasztalat a ....
... konusunda tecrübeli
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Szakmai gyakorlat a ...
...'da stajyerlik
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Önkéntes munka a ...
...'da gönüllü çalışma
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Írásban és szóban is jó ....
İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Folyékony írásban és szóban is ...
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Alapvető számítógépes ismeretek
Bilgisayar konusunda yetkin
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Kiváló kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készség
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Magas szintű Microsoft Office Suite/HTML programozási ismeretek
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Microsoft Word/Excel/Access/Powerpoint ismeretek
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
CAD / CAM ismeretek
CAD / CAM ile aşinalık
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
... típusú jogosítvány
... tipi sürücü belgesi sahibi
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir