Rusça | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Vezetéknév
Имя
Başvuranın verilen ismi
Vezetéknév
Фамилия
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Születési dátum
Дата рождения
Başvuranın doğum tarihi
Születési hely
Место рождения
Başvuranın doğduğu yer
Állampolgárság
Гражданство
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Családi állapot
Семейное положение
Başvuranın medeni durumu
Egyedülálló
холост/незамужем
Evli değilse veya ilişkideyse
Házas
Женат/замужем
Karısı veya kocası varsa
Özvegy
Вдовец/вдова
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Cím
Адрес
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Telefon
Телефон
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-mail
E-Mail
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Honlap
Сайт
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Általános iskola
Начальная школа
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Középiskola
Средняя школа
İlkokul ile lise arasındaki okul
Középiskola / Gimnázium
Старшая школа
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Főiskola
университетский колледж
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Óvoda / Bölcsöde
Ясли
İki-dört yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Óvoda
Детский сад
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Általános iskola
Начальная школа
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Középiskola
Средняя школа
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Gimnázium / Középiskola
Техникум/лицей
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Egyetem
Университет
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Menedzser
Feladatköröm:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Munkatapasztalat a ....
Опыт работы в...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Szakmai gyakorlat a ...
Стажировка в...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Önkéntes munka a ...
Волонтерская практика в ...
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Írásban és szóban is jó ....
Хорошо владею (устный, письменный)
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Folyékony írásban és szóban is ...
Свободно владею (устный, письменный)
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Alapvető számítógépes ismeretek
Со знанием компьютера
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Kiváló kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készség
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Magas szintű Microsoft Office Suite/HTML programozási ismeretek
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Microsoft Word/Excel/Access/Powerpoint ismeretek
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
CAD / CAM ismeretek
Со знанием CAD / CAM.
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
... típusú jogosítvány
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir