Korece | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Vezetéknév
이름
Başvuranın verilen ismi
Vezetéknév
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Születési dátum
생년월일
Başvuranın doğum tarihi
Születési hely
출생지
Başvuranın doğduğu yer
Állampolgárság
국적
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Családi állapot
결혼 여부
Başvuranın medeni durumu
Egyedülálló
미혼
Evli değilse veya ilişkideyse
Házas
기혼
Karısı veya kocası varsa
Özvegy
미망인
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Cím
주소
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Telefon
전화
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-mail
이메일 (E mail)
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Honlap
웹 사이트
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Általános iskola
초등학교
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Középiskola
중학교
İlkokul ile lise arasındaki okul
Középiskola / Gimnázium
고등학교
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Főiskola
대학교
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Óvoda / Bölcsöde
유아 학교
İki-dört yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Óvoda
초등학교
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Általános iskola
중등학교
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Középiskola
식스-폼 컬리지
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Gimnázium / Középiskola
대학교
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Egyetem
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Menedzser
Feladatköröm:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Munkatapasztalat a ....
...에서의 업무 경력
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Szakmai gyakorlat a ...
...에서 인턴쉽
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Önkéntes munka a ...
..에서의 봉사활동
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Írásban és szóban is jó ....
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Folyékony írásban és szóban is ...
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Alapvető számítógépes ismeretek
컴퓨터 사용 능력이 있는
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Kiváló kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készség
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Magas szintű Microsoft Office Suite/HTML programozási ismeretek
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Microsoft Word/Excel/Access/Powerpoint ismeretek
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
CAD / CAM ismeretek
CAD/ CAM 사용 능력
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
... típusú jogosítvány
현재 ... 면허증 소지자
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir