Japonca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Vezetéknév
名前
Başvuranın verilen ismi
Vezetéknév
名字
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Születési dátum
誕生日
Başvuranın doğum tarihi
Születési hely
出生地
Başvuranın doğduğu yer
Állampolgárság
国籍
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Családi állapot
配偶者の有無
Başvuranın medeni durumu
Egyedülálló
独身
Evli değilse veya ilişkideyse
Házas
既婚
Karısı veya kocası varsa
Özvegy
独身
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Cím
現住所
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Telefon
電話番号
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-mail
メールアドレス
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Honlap
ウェブサイト
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Általános iskola
小学校
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Középiskola
中学校
İlkokul ile lise arasındaki okul
Középiskola / Gimnázium
高等学校
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Főiskola
大学
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Óvoda / Bölcsöde
幼児学校
İki-dört yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Óvoda
小学校
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Általános iskola
中学校
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Középiskola
シックス・フォーム・カレッジ
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Gimnázium / Középiskola
大学
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Egyetem
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Menedzser
Feladatköröm:
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Munkatapasztalat a ....
・・・・で働いた経験があります。
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Szakmai gyakorlat a ...
・・・・でのインターンシップを行いました。
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Önkéntes munka a ...
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Írásban és szóban is jó ....
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Folyékony írásban és szóban is ...
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Alapvető számítógépes ismeretek
パソコンを使いこなせます。
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Kiváló kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készség
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Magas szintű Microsoft Office Suite/HTML programozási ismeretek
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Microsoft Word/Excel/Access/Powerpoint ismeretek
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
CAD / CAM ismeretek
CAD/ CAMの知識
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
... típusú jogosítvány
・・・・の免許を保有しています。
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir