İspanyolca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Vezetéknév
Primer nombre
Başvuranın verilen ismi
Vezetéknév
Apellido
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Születési dátum
Fecha de nacimiento
Başvuranın doğum tarihi
Születési hely
Lugar de nacimiento
Başvuranın doğduğu yer
Állampolgárság
Nacionalidad
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Családi állapot
Estado civil
Başvuranın medeni durumu
Egyedülálló
Soltero(a)
Evli değilse veya ilişkideyse
Házas
Casado(a)
Karısı veya kocası varsa
Özvegy
Viudo(a)
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Cím
Dirección
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Telefon
Teléfono
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-mail
Email
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Honlap
Página Web
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Általános iskola
Escuela Primaria
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Középiskola
Escuela para niños entre 13 y 16 años
İlkokul ile lise arasındaki okul
Középiskola / Gimnázium
Secundaria
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Főiskola
Universidad
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Óvoda / Bölcsöde
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
İki-dört yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Óvoda
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Általános iskola
Escuela Secundaria
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Középiskola
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Gimnázium / Középiskola
Universidad
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Egyetem
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Menedzser
Feladatköröm:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Munkatapasztalat a ....
Experiencia laboral en...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Szakmai gyakorlat a ...
Pasantía en...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Önkéntes munka a ...
Trabajo voluntario en...
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Írásban és szóban is jó ....
Buena comprensión oral y escrita de...
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Folyékony írásban és szóban is ...
Fluidez oral y escrita en...
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Alapvető számítógépes ismeretek
Conocimientos de informática
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Kiváló kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készség
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Magas szintű Microsoft Office Suite/HTML programozási ismeretek
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Microsoft Word/Excel/Access/Powerpoint ismeretek
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
CAD / CAM ismeretek
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
... típusú jogosítvány
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir