İngilizce | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Vezetéknév
First Name
Başvuranın verilen ismi
Vezetéknév
Surname
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Születési dátum
Date of Birth
Başvuranın doğum tarihi
Születési hely
Place of Birth
Başvuranın doğduğu yer
Állampolgárság
Nationality
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Családi állapot
Marital Status
Başvuranın medeni durumu
Egyedülálló
Single
Evli değilse veya ilişkideyse
Házas
Married
Karısı veya kocası varsa
Özvegy
Widowed
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Cím
Address
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Telefon
Phone
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-mail
E-Mail
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Honlap
Website
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Általános iskola
Elementary School
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Középiskola
Middle School
İlkokul ile lise arasındaki okul
Középiskola / Gimnázium
High School
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Főiskola
College
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Óvoda / Bölcsöde
Infant School
İki-dört yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Óvoda
Junior School
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Általános iskola
Secondary School
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Középiskola
Sixth-Form College
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Gimnázium / Középiskola
University
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Egyetem
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Menedzser
Feladatköröm:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Munkatapasztalat a ....
Work experience at…
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Szakmai gyakorlat a ...
Internship at…
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Önkéntes munka a ...
Voluntary work at…
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Írásban és szóban is jó ....
Good understanding of both written and spoken…
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Folyékony írásban és szóban is ...
Fluency in both written and spoken…
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Alapvető számítógépes ismeretek
Computer literate
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Kiváló kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készség
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Magas szintű Microsoft Office Suite/HTML programozási ismeretek
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Microsoft Word/Excel/Access/Powerpoint ismeretek
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
CAD / CAM ismeretek
Familiarity with CAD / CAM.
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
... típusú jogosítvány
Currently holding a full…driver's license.
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir