Çince | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Vezetéknév
名字
Başvuranın verilen ismi
Vezetéknév
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Születési dátum
生日
Başvuranın doğum tarihi
Születési hely
出生地
Başvuranın doğduğu yer
Állampolgárság
国籍
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Családi állapot
婚姻状况
Başvuranın medeni durumu
Egyedülálló
单身
Evli değilse veya ilişkideyse
Házas
已婚
Karısı veya kocası varsa
Özvegy
丧偶
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Cím
地址
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Telefon
电话
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-mail
电子邮箱
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Honlap
网址
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Általános iskola
小学
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Középiskola
初中
İlkokul ile lise arasındaki okul
Középiskola / Gimnázium
高中
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Főiskola
大学
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Óvoda / Bölcsöde
托儿所
İki-dört yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Óvoda
幼儿学校
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Általános iskola
小学
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Középiskola
中学
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Gimnázium / Középiskola
高等中学
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Egyetem
大学
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Menedzser
Feladatköröm:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Munkatapasztalat a ....
在...的工作经历
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Szakmai gyakorlat a ...
在...的实习经历
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Önkéntes munka a ...
在...的志愿者服务工作
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Írásban és szóban is jó ....
良好的书面和口语表达能力
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Folyékony írásban és szóban is ...
流利的书面和口语表达能力
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Alapvető számítógépes ismeretek
通晓计算机技能
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Kiváló kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készség
出色的交流/谈判/表达能力
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Magas szintű Microsoft Office Suite/HTML programozási ismeretek
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Microsoft Word/Excel/Access/Powerpoint ismeretek
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
CAD / CAM ismeretek
熟悉CAD/CAM
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
... típusú jogosítvány
目前持有...驾驶执照
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir