Rusça | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Imię
Имя
Başvuranın verilen ismi
Nazwisko
Фамилия
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Data urodzenia
Дата рождения
Başvuranın doğum tarihi
Miejsce urodzenia
Место рождения
Başvuranın doğduğu yer
Obywatelstwo
Гражданство
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Stan cywilny
Семейное положение
Başvuranın medeni durumu
Kawaler/Panna
холост/незамужем
Evli değilse veya ilişkideyse
Żonaty/Zamężna
Женат/замужем
Karısı veya kocası varsa
Wdowiec/Wdowa
Вдовец/вдова
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Adres/Miejsce zamieszkania
Адрес
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Numer telefonu
Телефон
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-mail
E-Mail
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Strona www
Сайт
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Magister Zarządzania i Marketingu
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Szkoła Podstawowa
Начальная школа
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Gimnazjum
Средняя школа
İlkokul ile lise arasındaki okul
Liceum/Szkoła zawodowa/Technikum
Старшая школа
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Kolegium
университетский колледж
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Zerówka
Ясли
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Szkoła Podstawowa, Klasy 1-3
Детский сад
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Szkoła Podstawowa, Klasy 4-6
Gimazjum (szkoła ponadpodstawowa)
Начальная школа
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Szkoła średnia
Средняя школа
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Uniwersytet
Техникум/лицей
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - obecnie
Kowalex Sp. z o.o., Chwalików, woj. mazowieckie
Logistyk
Zakres obowiązków:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Doświadczenie zawodowe w...
Опыт работы в...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Praktyka w...
Стажировка в...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Wolontariat w...
Волонтерская практика в ...
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Dobra znajomość w mowie i piśmie...
Хорошо владею (устный, письменный)
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Biegła znajomość w mowie i piśmie...
Свободно владею (устный, письменный)
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Biegłość w obsłudze komputera
Со знанием компьютера
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Wysoko rozwinięte zdolności komunikacji/negocjacji/prezentacji
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Zaawansowany poziom w obsłudze Microsoft Office Suite / podstawowa znajomość programowania HTML
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Znajomość Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Podstawowa znajomość CAD / CAM
Со знанием CAD / CAM.
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Prawo jazdy kat. (kategoria)...
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir