Rumence | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Imię
Prenume
Başvuranın verilen ismi
Nazwisko
Nume
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Data urodzenia
Data naşterii
Başvuranın doğum tarihi
Miejsce urodzenia
Locul naşterii
Başvuranın doğduğu yer
Obywatelstwo
Naţionalitate
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Stan cywilny
Stare civilă
Başvuranın medeni durumu
Kawaler/Panna
Necăsătorit
Evli değilse veya ilişkideyse
Żonaty/Zamężna
Căsătorit
Karısı veya kocası varsa
Wdowiec/Wdowa
Văduv
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Adres/Miejsce zamieszkania
Adresa
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Numer telefonu
Telefon
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-mail
E-mail
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Strona www
Website
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Magister Zarządzania i Marketingu
2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Szkoła Podstawowa
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Gimnazjum
Gimnaziu
İlkokul ile lise arasındaki okul
Liceum/Szkoła zawodowa/Technikum
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Kolegium
Colegiu (la noi facultate)
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Zerówka
Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se frecventează până la vârsta de trei ani)
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Szkoła Podstawowa, Klasy 1-3
Grădiniţa (echivalent)
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Szkoła Podstawowa, Klasy 4-6
Gimazjum (szkoła ponadpodstawowa)
Ciclul primar
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Szkoła średnia
Gimnaziu
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Uniwersytet
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - obecnie
Kowalex Sp. z o.o., Chwalików, woj. mazowieckie
Logistyk
Zakres obowiązków:
1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Doświadczenie zawodowe w...
Experiență de lucru la...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Praktyka w...
Internship/practică la...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Wolontariat w...
Voluntariat la...
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Dobra znajomość w mowie i piśmie...
Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Biegła znajomość w mowie i piśmie...
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Biegłość w obsłudze komputera
Cunoștințe PC.
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Wysoko rozwinięte zdolności komunikacji/negocjacji/prezentacji
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Zaawansowany poziom w obsłudze Microsoft Office Suite / podstawowa znajomość programowania HTML
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Znajomość Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Podstawowa znajomość CAD / CAM
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Prawo jazdy kat. (kategoria)...
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir