Korece | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Imię
이름
Başvuranın verilen ismi
Nazwisko
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Data urodzenia
생년월일
Başvuranın doğum tarihi
Miejsce urodzenia
출생지
Başvuranın doğduğu yer
Obywatelstwo
국적
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Stan cywilny
결혼 여부
Başvuranın medeni durumu
Kawaler/Panna
미혼
Evli değilse veya ilişkideyse
Żonaty/Zamężna
기혼
Karısı veya kocası varsa
Wdowiec/Wdowa
미망인
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Adres/Miejsce zamieszkania
주소
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Numer telefonu
전화
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-mail
이메일 (E mail)
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Strona www
웹 사이트
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Magister Zarządzania i Marketingu
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Szkoła Podstawowa
초등학교
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Gimnazjum
중학교
İlkokul ile lise arasındaki okul
Liceum/Szkoła zawodowa/Technikum
고등학교
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Kolegium
대학교
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Zerówka
유아 학교
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Szkoła Podstawowa, Klasy 1-3
초등학교
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Szkoła Podstawowa, Klasy 4-6
Gimazjum (szkoła ponadpodstawowa)
중등학교
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Szkoła średnia
식스-폼 컬리지
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Uniwersytet
대학교
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - obecnie
Kowalex Sp. z o.o., Chwalików, woj. mazowieckie
Logistyk
Zakres obowiązków:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Doświadczenie zawodowe w...
...에서의 업무 경력
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Praktyka w...
...에서 인턴쉽
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Wolontariat w...
..에서의 봉사활동
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Dobra znajomość w mowie i piśmie...
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Biegła znajomość w mowie i piśmie...
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Biegłość w obsłudze komputera
컴퓨터 사용 능력이 있는
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Wysoko rozwinięte zdolności komunikacji/negocjacji/prezentacji
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Zaawansowany poziom w obsłudze Microsoft Office Suite / podstawowa znajomość programowania HTML
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Znajomość Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Podstawowa znajomość CAD / CAM
CAD/ CAM 사용 능력
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Prawo jazdy kat. (kategoria)...
현재 ... 면허증 소지자
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir