Çince | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Imię
名字
Başvuranın verilen ismi
Nazwisko
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Data urodzenia
生日
Başvuranın doğum tarihi
Miejsce urodzenia
出生地
Başvuranın doğduğu yer
Obywatelstwo
国籍
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Stan cywilny
婚姻状况
Başvuranın medeni durumu
Kawaler/Panna
单身
Evli değilse veya ilişkideyse
Żonaty/Zamężna
已婚
Karısı veya kocası varsa
Wdowiec/Wdowa
丧偶
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Adres/Miejsce zamieszkania
地址
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Numer telefonu
电话
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-mail
电子邮箱
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Strona www
网址
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Magister Zarządzania i Marketingu
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Szkoła Podstawowa
小学
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Gimnazjum
初中
İlkokul ile lise arasındaki okul
Liceum/Szkoła zawodowa/Technikum
高中
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Kolegium
大学
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Zerówka
托儿所
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Szkoła Podstawowa, Klasy 1-3
幼儿学校
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Szkoła Podstawowa, Klasy 4-6
Gimazjum (szkoła ponadpodstawowa)
小学
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Szkoła średnia
中学
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Uniwersytet
高等中学
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - obecnie
Kowalex Sp. z o.o., Chwalików, woj. mazowieckie
Logistyk
Zakres obowiązków:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Doświadczenie zawodowe w...
在...的工作经历
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Praktyka w...
在...的实习经历
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Wolontariat w...
在...的志愿者服务工作
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Dobra znajomość w mowie i piśmie...
良好的书面和口语表达能力
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Biegła znajomość w mowie i piśmie...
流利的书面和口语表达能力
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Biegłość w obsłudze komputera
通晓计算机技能
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Wysoko rozwinięte zdolności komunikacji/negocjacji/prezentacji
出色的交流/谈判/表达能力
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Zaawansowany poziom w obsłudze Microsoft Office Suite / podstawowa znajomość programowania HTML
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Znajomość Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Podstawowa znajomość CAD / CAM
熟悉CAD/CAM
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Prawo jazdy kat. (kategoria)...
目前持有...驾驶执照
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir