Rusça | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

이름
Имя
Başvuranın verilen ismi
Фамилия
Başvuranın aile ismi veya soyadı
생년월일
Дата рождения
Başvuranın doğum tarihi
출생지
Место рождения
Başvuranın doğduğu yer
국적
Гражданство
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
결혼 여부
Семейное положение
Başvuranın medeni durumu
미혼
холост/незамужем
Evli değilse veya ilişkideyse
기혼
Женат/замужем
Karısı veya kocası varsa
미망인
Вдовец/вдова
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
주소
Адрес
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
전화
Телефон
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
이메일 (E mail)
E-Mail
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
웹 사이트
Сайт
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
초등학교
Начальная школа
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
중학교
Средняя школа
İlkokul ile lise arasındaki okul
고등학교
Старшая школа
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
대학교
университетский колледж
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
유아 학교
Ясли
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
초등학교
Детский сад
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
중등학교
Начальная школа
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
식스-폼 컬리지
Средняя школа
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
대학교
Техникум/лицей
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
...에서의 업무 경력
Опыт работы в...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
...에서 인턴쉽
Стажировка в...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
..에서의 봉사활동
Волонтерская практика в ...
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

... 글쓰기와 회화 모두 유창
Хорошо владею (устный, письменный)
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Свободно владею (устный, письменный)
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
컴퓨터 사용 능력이 있는
Со знанием компьютера
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
CAD/ CAM 사용 능력
Со знанием CAD / CAM.
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
현재 ... 면허증 소지자
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir