Macarca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

이름
Vezetéknév
Başvuranın verilen ismi
Vezetéknév
Başvuranın aile ismi veya soyadı
생년월일
Születési dátum
Başvuranın doğum tarihi
출생지
Születési hely
Başvuranın doğduğu yer
국적
Állampolgárság
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
결혼 여부
Családi állapot
Başvuranın medeni durumu
미혼
Egyedülálló
Evli değilse veya ilişkideyse
기혼
Házas
Karısı veya kocası varsa
미망인
Özvegy
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
주소
Cím
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
전화
Telefon
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
이메일 (E mail)
E-mail
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
웹 사이트
Honlap
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
초등학교
Általános iskola
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
중학교
Középiskola
İlkokul ile lise arasındaki okul
고등학교
Középiskola / Gimnázium
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
대학교
Főiskola
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
유아 학교
Óvoda / Bölcsöde
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
초등학교
Óvoda
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
중등학교
Általános iskola
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
식스-폼 컬리지
Középiskola
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
대학교
Gimnázium / Középiskola
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Menedzser
Feladatköröm:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
...에서의 업무 경력
Munkatapasztalat a ....
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
...에서 인턴쉽
Szakmai gyakorlat a ...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
..에서의 봉사활동
Önkéntes munka a ...
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

... 글쓰기와 회화 모두 유창
Írásban és szóban is jó ....
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Folyékony írásban és szóban is ...
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
컴퓨터 사용 능력이 있는
Alapvető számítógépes ismeretek
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Kiváló kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készség
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Magas szintű Microsoft Office Suite/HTML programozási ismeretek
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Microsoft Word/Excel/Access/Powerpoint ismeretek
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
CAD/ CAM 사용 능력
CAD / CAM ismeretek
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
현재 ... 면허증 소지자
... típusú jogosítvány
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir