Japonca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

이름
名前
Başvuranın verilen ismi
名字
Başvuranın aile ismi veya soyadı
생년월일
誕生日
Başvuranın doğum tarihi
출생지
出生地
Başvuranın doğduğu yer
국적
国籍
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
결혼 여부
配偶者の有無
Başvuranın medeni durumu
미혼
独身
Evli değilse veya ilişkideyse
기혼
既婚
Karısı veya kocası varsa
미망인
独身
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
주소
現住所
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
전화
電話番号
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
이메일 (E mail)
メールアドレス
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
웹 사이트
ウェブサイト
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
초등학교
小学校
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
중학교
中学校
İlkokul ile lise arasındaki okul
고등학교
高等学校
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
대학교
大学
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
유아 학교
幼児学校
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
초등학교
小学校
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
중등학교
中学校
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
식스-폼 컬리지
シックス・フォーム・カレッジ
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
대학교
大学
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
...에서의 업무 경력
・・・・で働いた経験があります。
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
...에서 인턴쉽
・・・・でのインターンシップを行いました。
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
..에서의 봉사활동
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

... 글쓰기와 회화 모두 유창
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
... 글쓰기와 회화 모두 유창
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
컴퓨터 사용 능력이 있는
パソコンを使いこなせます。
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
CAD/ CAM 사용 능력
CAD/ CAMの知識
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
현재 ... 면허증 소지자
・・・・の免許を保有しています。
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir