İsveççe | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

이름
Förnamn
Başvuranın verilen ismi
Efternamn
Başvuranın aile ismi veya soyadı
생년월일
Födelsetid
Başvuranın doğum tarihi
출생지
Födelseort
Başvuranın doğduğu yer
국적
Nationalitet
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
결혼 여부
Civilstånd
Başvuranın medeni durumu
미혼
Ogift
Evli değilse veya ilişkideyse
기혼
Gift
Karısı veya kocası varsa
미망인
Änkling/Änka
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
주소
adressen
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
전화
Telefon
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
이메일 (E mail)
E-post
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
웹 사이트
Hemsida
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
초등학교
Grundskola
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
중학교
Grundskola (mellanstadiet)
İlkokul ile lise arasındaki okul
고등학교
Gymnasiet
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
대학교
Högskola/Universitet
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
유아 학교
Dagis
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
초등학교
Förskola
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
중등학교
Grundskola
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
식스-폼 컬리지
Gymnasiet
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
대학교
Skola för elever i sixth form
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
...에서의 업무 경력
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
...에서 인턴쉽
Praktikplats hos ...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
..에서의 봉사활동
Volontärarbete i ...
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

... 글쓰기와 회화 모두 유창
God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Skriver och talar ... flytande
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
컴퓨터 사용 능력이 있는
Datakunnig
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
CAD/ CAM 사용 능력
Erfarenhet av CAD / CAM.
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
현재 ... 면허증 소지자
Jag besitter ett ...-körkort.
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir