İngilizce | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

이름
First Name
Başvuranın verilen ismi
Surname
Başvuranın aile ismi veya soyadı
생년월일
Date of Birth
Başvuranın doğum tarihi
출생지
Place of Birth
Başvuranın doğduğu yer
국적
Nationality
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
결혼 여부
Marital Status
Başvuranın medeni durumu
미혼
Single
Evli değilse veya ilişkideyse
기혼
Married
Karısı veya kocası varsa
미망인
Widowed
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
주소
Address
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
전화
Phone
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
이메일 (E mail)
E-Mail
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
웹 사이트
Website
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
초등학교
Elementary School
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
중학교
Middle School
İlkokul ile lise arasındaki okul
고등학교
High School
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
대학교
College
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
유아 학교
Infant School
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
초등학교
Junior School
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
중등학교
Secondary School
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
식스-폼 컬리지
Sixth-Form College
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
대학교
University
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
...에서의 업무 경력
Work experience at…
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
...에서 인턴쉽
Internship at…
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
..에서의 봉사활동
Voluntary work at…
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

... 글쓰기와 회화 모두 유창
Good understanding of both written and spoken…
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Fluency in both written and spoken…
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
컴퓨터 사용 능력이 있는
Computer literate
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
CAD/ CAM 사용 능력
Familiarity with CAD / CAM.
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
현재 ... 면허증 소지자
Currently holding a full…driver's license.
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir