Çince | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

이름
名字
Başvuranın verilen ismi
Başvuranın aile ismi veya soyadı
생년월일
生日
Başvuranın doğum tarihi
출생지
出生地
Başvuranın doğduğu yer
국적
国籍
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
결혼 여부
婚姻状况
Başvuranın medeni durumu
미혼
单身
Evli değilse veya ilişkideyse
기혼
已婚
Karısı veya kocası varsa
미망인
丧偶
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
주소
地址
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
전화
电话
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
이메일 (E mail)
电子邮箱
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
웹 사이트
网址
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
초등학교
小学
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
중학교
初中
İlkokul ile lise arasındaki okul
고등학교
高中
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
대학교
大学
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
유아 학교
托儿所
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
초등학교
幼儿学校
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
중등학교
小学
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
식스-폼 컬리지
中学
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
대학교
高等中学
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
...에서의 업무 경력
在...的工作经历
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
...에서 인턴쉽
在...的实习经历
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
..에서의 봉사활동
在...的志愿者服务工作
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

... 글쓰기와 회화 모두 유창
良好的书面和口语表达能力
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
... 글쓰기와 회화 모두 유창
流利的书面和口语表达能力
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
컴퓨터 사용 능력이 있는
通晓计算机技能
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
出色的交流/谈判/表达能力
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
CAD/ CAM 사용 능력
熟悉CAD/CAM
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
현재 ... 면허증 소지자
目前持有...驾驶执照
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir