Almanca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

이름
Vorname
Başvuranın verilen ismi
Nachname
Başvuranın aile ismi veya soyadı
생년월일
Geburtsdatum
Başvuranın doğum tarihi
출생지
Geburtsort
Başvuranın doğduğu yer
국적
Staatsangehörigkeit
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
결혼 여부
Familienstand
Başvuranın medeni durumu
미혼
ledig
Evli değilse veya ilişkideyse
기혼
verheiratet
Karısı veya kocası varsa
미망인
verwitwet
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
주소
Adresse
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
전화
Telefon
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
이메일 (E mail)
Email
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
웹 사이트
Website
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
초등학교
Grundschule
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
중학교
Mittelstufenschule
İlkokul ile lise arasındaki okul
고등학교
Oberstufenschule
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
대학교
Hochschule
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
유아 학교
Vorschule
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
초등학교
Grundschule
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
중등학교
weiterführende Schule
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
식스-폼 컬리지
Oberstufenkolleg
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
대학교
Universität
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
...에서의 업무 경력
Arbeitserfahrung bei...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
...에서 인턴쉽
Praktikum bei...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
..에서의 봉사활동
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

... 글쓰기와 회화 모두 유창
Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
... 글쓰기와 회화 모두 유창
... fließend in Wort und Schrift
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
컴퓨터 사용 능력이 있는
gute Computer-Kenntnisse
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
CAD/ CAM 사용 능력
Kenntnisse in CAD / CAM
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
현재 ... 면허증 소지자
Führerschein Klasse...
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir