Rusça | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

名前
Имя
Başvuranın verilen ismi
名字
Фамилия
Başvuranın aile ismi veya soyadı
誕生日
Дата рождения
Başvuranın doğum tarihi
出生地
Место рождения
Başvuranın doğduğu yer
国籍
Гражданство
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
配偶者の有無
Семейное положение
Başvuranın medeni durumu
独身
холост/незамужем
Evli değilse veya ilişkideyse
既婚
Женат/замужем
Karısı veya kocası varsa
独身
Вдовец/вдова
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
現住所
Адрес
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
電話番号
Телефон
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
メールアドレス
E-Mail
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
ウェブサイト
Сайт
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
小学校
Начальная школа
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
中学校
Средняя школа
İlkokul ile lise arasındaki okul
高等学校
Старшая школа
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
大学
университетский колледж
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
幼児学校
Ясли
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
小学校
Детский сад
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
中学校
Начальная школа
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
シックス・フォーム・カレッジ
Средняя школа
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
大学
Техникум/лицей
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
・・・・で働いた経験があります。
Опыт работы в...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
・・・・でのインターンシップを行いました。
Стажировка в...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Волонтерская практика в ...
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Хорошо владею (устный, письменный)
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Свободно владею (устный, письменный)
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
パソコンを使いこなせます。
Со знанием компьютера
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
CAD/ CAMの知識
Со знанием CAD / CAM.
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
・・・・の免許を保有しています。
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir