Türkçe | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Nome
Ad
Başvuranın verilen ismi
Cognome
Soyad
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Data di nascita
Doğum Tarihi
Başvuranın doğum tarihi
Luogo di nascita
Doğum Yeri
Başvuranın doğduğu yer
Nazionalità
Tabiyeti
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Stato Civile
Medeni Hali
Başvuranın medeni durumu
Celibe (m) / Nubile (f)
Bekar
Evli değilse veya ilişkideyse
Coniugato/a
Evli
Karısı veya kocası varsa
Vedovo/a
Dul
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Indirizzo
Adres
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Telefono
Telefon
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-mail
E-Posta
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Website
Web sitesi
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Scuola Elementare
İlkokul
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Scuola Media
Ortaokul
İlkokul ile lise arasındaki okul
Scuola Media Superiore
Lise
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Università
Kolej
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Asilo (solo in UK)
Kreş
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Scuola Elementare (solo in UK)
Ana Okulu
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Scuola Secondaria
İlkokul
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Scuola Superiore (solo in UK)
Ortaokul
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Università
Kolej
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Esperienze lavorative presso...
... konusunda tecrübeli
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Stagista presso...
...'da stajyerlik
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Lavoro come volontario...
...'da gönüllü çalışma
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Comprensione orale e scritta buona in...
İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Conoscenze informatiche buone
Bilgisayar konusunda yetkin
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
CAD / CAM ile aşinalık
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Licenza / Patente di guida tipo...
... tipi sürücü belgesi sahibi
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir