Rusça | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Nome
Имя
Başvuranın verilen ismi
Cognome
Фамилия
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Data di nascita
Дата рождения
Başvuranın doğum tarihi
Luogo di nascita
Место рождения
Başvuranın doğduğu yer
Nazionalità
Гражданство
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Stato Civile
Семейное положение
Başvuranın medeni durumu
Celibe (m) / Nubile (f)
холост/незамужем
Evli değilse veya ilişkideyse
Coniugato/a
Женат/замужем
Karısı veya kocası varsa
Vedovo/a
Вдовец/вдова
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Indirizzo
Адрес
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Telefono
Телефон
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-mail
E-Mail
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Website
Сайт
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Scuola Elementare
Начальная школа
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Scuola Media
Средняя школа
İlkokul ile lise arasındaki okul
Scuola Media Superiore
Старшая школа
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Università
университетский колледж
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Asilo (solo in UK)
Ясли
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Scuola Elementare (solo in UK)
Детский сад
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Scuola Secondaria
Начальная школа
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Scuola Superiore (solo in UK)
Средняя школа
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Università
Техникум/лицей
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Esperienze lavorative presso...
Опыт работы в...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Stagista presso...
Стажировка в...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Lavoro come volontario...
Волонтерская практика в ...
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Comprensione orale e scritta buona in...
Хорошо владею (устный, письменный)
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Свободно владею (устный, письменный)
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Conoscenze informatiche buone
Со знанием компьютера
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Со знанием CAD / CAM.
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Licenza / Patente di guida tipo...
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir