Rumence | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Nome
Prenume
Başvuranın verilen ismi
Cognome
Nume
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Data di nascita
Data naşterii
Başvuranın doğum tarihi
Luogo di nascita
Locul naşterii
Başvuranın doğduğu yer
Nazionalità
Naţionalitate
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Stato Civile
Stare civilă
Başvuranın medeni durumu
Celibe (m) / Nubile (f)
Necăsătorit
Evli değilse veya ilişkideyse
Coniugato/a
Căsătorit
Karısı veya kocası varsa
Vedovo/a
Văduv
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Indirizzo
Adresa
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Telefono
Telefon
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-mail
E-mail
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Website
Website
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Scuola Elementare
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Scuola Media
Gimnaziu
İlkokul ile lise arasındaki okul
Scuola Media Superiore
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Università
Colegiu (la noi facultate)
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Asilo (solo in UK)
Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se frecventează până la vârsta de trei ani)
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Scuola Elementare (solo in UK)
Grădiniţa (echivalent)
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Scuola Secondaria
Ciclul primar
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Scuola Superiore (solo in UK)
Gimnaziu
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Università
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Esperienze lavorative presso...
Experiență de lucru la...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Stagista presso...
Internship/practică la...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Lavoro come volontario...
Voluntariat la...
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Comprensione orale e scritta buona in...
Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Conoscenze informatiche buone
Cunoștințe PC.
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Licenza / Patente di guida tipo...
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir