Korece | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Nome
이름
Başvuranın verilen ismi
Cognome
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Data di nascita
생년월일
Başvuranın doğum tarihi
Luogo di nascita
출생지
Başvuranın doğduğu yer
Nazionalità
국적
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Stato Civile
결혼 여부
Başvuranın medeni durumu
Celibe (m) / Nubile (f)
미혼
Evli değilse veya ilişkideyse
Coniugato/a
기혼
Karısı veya kocası varsa
Vedovo/a
미망인
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Indirizzo
주소
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Telefono
전화
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-mail
이메일 (E mail)
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Website
웹 사이트
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Scuola Elementare
초등학교
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Scuola Media
중학교
İlkokul ile lise arasındaki okul
Scuola Media Superiore
고등학교
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Università
대학교
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Asilo (solo in UK)
유아 학교
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Scuola Elementare (solo in UK)
초등학교
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Scuola Secondaria
중등학교
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Scuola Superiore (solo in UK)
식스-폼 컬리지
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Università
대학교
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Esperienze lavorative presso...
...에서의 업무 경력
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Stagista presso...
...에서 인턴쉽
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Lavoro come volontario...
..에서의 봉사활동
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Comprensione orale e scritta buona in...
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Conoscenze informatiche buone
컴퓨터 사용 능력이 있는
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
CAD/ CAM 사용 능력
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Licenza / Patente di guida tipo...
현재 ... 면허증 소지자
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir