Çince | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Nome
名字
Başvuranın verilen ismi
Cognome
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Data di nascita
生日
Başvuranın doğum tarihi
Luogo di nascita
出生地
Başvuranın doğduğu yer
Nazionalità
国籍
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Stato Civile
婚姻状况
Başvuranın medeni durumu
Celibe (m) / Nubile (f)
单身
Evli değilse veya ilişkideyse
Coniugato/a
已婚
Karısı veya kocası varsa
Vedovo/a
丧偶
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Indirizzo
地址
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Telefono
电话
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-mail
电子邮箱
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Website
网址
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Scuola Elementare
小学
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Scuola Media
初中
İlkokul ile lise arasındaki okul
Scuola Media Superiore
高中
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Università
大学
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Asilo (solo in UK)
托儿所
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Scuola Elementare (solo in UK)
幼儿学校
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Scuola Secondaria
小学
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Scuola Superiore (solo in UK)
中学
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Università
高等中学
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Esperienze lavorative presso...
在...的工作经历
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Stagista presso...
在...的实习经历
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Lavoro come volontario...
在...的志愿者服务工作
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Comprensione orale e scritta buona in...
良好的书面和口语表达能力
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
流利的书面和口语表达能力
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Conoscenze informatiche buone
通晓计算机技能
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
出色的交流/谈判/表达能力
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
熟悉CAD/CAM
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Licenza / Patente di guida tipo...
目前持有...驾驶执照
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir