Çince | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Förnamn
名字
Başvuranın verilen ismi
Efternamn
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Födelsetid
生日
Başvuranın doğum tarihi
Födelseort
出生地
Başvuranın doğduğu yer
Nationalitet
国籍
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Civilstånd
婚姻状况
Başvuranın medeni durumu
Ogift
单身
Evli değilse veya ilişkideyse
Gift
已婚
Karısı veya kocası varsa
Änkling/Änka
丧偶
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
adressen
地址
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Telefon
电话
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-post
电子邮箱
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Hemsida
网址
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Grundskola
小学
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Grundskola (mellanstadiet)
初中
İlkokul ile lise arasındaki okul
Gymnasiet
高中
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Högskola/Universitet
大学
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Dagis
托儿所
İki-dört yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Förskola
幼儿学校
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Grundskola
小学
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Gymnasiet
中学
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Skola för elever i sixth form
高等中学
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Universitet
大学
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
在...的工作经历
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Praktikplats hos ...
在...的实习经历
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Volontärarbete i ...
在...的志愿者服务工作
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
良好的书面和口语表达能力
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Skriver och talar ... flytande
流利的书面和口语表达能力
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Datakunnig
通晓计算机技能
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
出色的交流/谈判/表达能力
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Erfarenhet av CAD / CAM.
熟悉CAD/CAM
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Jag besitter ett ...-körkort.
目前持有...驾驶执照
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir