Yunanca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Primer nombre
Όνομα
Başvuranın verilen ismi
Apellido
Επίθετο
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Fecha de nacimiento
Ημερομηνία γέννησης
Başvuranın doğum tarihi
Lugar de nacimiento
Τόπος Γέννησης
Başvuranın doğduğu yer
Nacionalidad
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Estado civil
Οικογενειακή Κατάσταση
Başvuranın medeni durumu
Soltero(a)
Ελεύθερος/η
Evli değilse veya ilişkideyse
Casado(a)
Παντρεμένος/η
Karısı veya kocası varsa
Viudo(a)
χήρος/α
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Dirección
Διεύθυνση
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Teléfono
Τηλέφωνο
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
Email
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Página Web
Ιστοσελίδα
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Escuela Primaria
Δημοτικό Σχολείο
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Γυμνάσιο
İlkokul ile lise arasındaki okul
Secundaria
Λύκειο
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Universidad
Πανεπιστήμιο
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Νηπιαγωγείο
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Νηπιαγωγείο
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Escuela Secundaria
Δημοτικό Σχολείο
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Γυμνάσιο
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Universidad
Λύκειο
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Experiencia laboral en...
Εργασιακή εμπειρία για...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Pasantía en...
Πρακτική άσκηση για...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Trabajo voluntario en...
Εθελοντική εργασία για...
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Buena comprensión oral y escrita de...
Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Fluidez oral y escrita en...
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Conocimientos de informática
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Άδεια οδήγησης τύπου...
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir