Tayca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Primer nombre
ชื่อขึ้นต้น
Başvuranın verilen ismi
Apellido
นามสกุล
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Fecha de nacimiento
วันเกิด
Başvuranın doğum tarihi
Lugar de nacimiento
สถานที่เกิด
Başvuranın doğduğu yer
Nacionalidad
สัญชาติ
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Estado civil
สถานะแต่งงาน
Başvuranın medeni durumu
Soltero(a)
โสด
Evli değilse veya ilişkideyse
Casado(a)
แต่งงานแล้ว
Karısı veya kocası varsa
Viudo(a)
เป็นหม้าย
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Dirección
ที่อยู่
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Teléfono
หมายเลขโทรศัพท์
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
Email
อีเมล
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Página Web
เว็บไซต์
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Escuela Primaria
โรงเรียนประถม
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Escuela para niños entre 13 y 16 años
โรงเรียนมัธยมต้น
İlkokul ile lise arasındaki okul
Secundaria
โรงเรียนมัธยมปลาย
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Universidad
มหาวิทยาลัย
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
โรงเรียนสอนทารก
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Escuela Secundaria
โรงเรียนมัธยมศึกษา
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
การศึกษาสายวิชาชีพ
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Universidad
มหาวิทยาลัย
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Experiencia laboral en...
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Pasantía en...
การฝึกงานที่...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Trabajo voluntario en...
งานอาสาสมัครที่...
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Buena comprensión oral y escrita de...
มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Fluidez oral y escrita en...
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Conocimientos de informática
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Familiarizado(a) con CAD / CAM
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir