Rusça | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Primer nombre
Имя
Başvuranın verilen ismi
Apellido
Фамилия
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Fecha de nacimiento
Дата рождения
Başvuranın doğum tarihi
Lugar de nacimiento
Место рождения
Başvuranın doğduğu yer
Nacionalidad
Гражданство
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Estado civil
Семейное положение
Başvuranın medeni durumu
Soltero(a)
холост/незамужем
Evli değilse veya ilişkideyse
Casado(a)
Женат/замужем
Karısı veya kocası varsa
Viudo(a)
Вдовец/вдова
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Dirección
Адрес
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Teléfono
Телефон
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
Email
E-Mail
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Página Web
Сайт
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Escuela Primaria
Начальная школа
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Средняя школа
İlkokul ile lise arasındaki okul
Secundaria
Старшая школа
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Universidad
университетский колледж
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Ясли
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Детский сад
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Escuela Secundaria
Начальная школа
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Средняя школа
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Universidad
Техникум/лицей
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Experiencia laboral en...
Опыт работы в...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Pasantía en...
Стажировка в...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Trabajo voluntario en...
Волонтерская практика в ...
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Buena comprensión oral y escrita de...
Хорошо владею (устный, письменный)
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Fluidez oral y escrita en...
Свободно владею (устный, письменный)
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Conocimientos de informática
Со знанием компьютера
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Со знанием CAD / CAM.
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir