Rumence | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Primer nombre
Prenume
Başvuranın verilen ismi
Apellido
Nume
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Fecha de nacimiento
Data naşterii
Başvuranın doğum tarihi
Lugar de nacimiento
Locul naşterii
Başvuranın doğduğu yer
Nacionalidad
Naţionalitate
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Estado civil
Stare civilă
Başvuranın medeni durumu
Soltero(a)
Necăsătorit
Evli değilse veya ilişkideyse
Casado(a)
Căsătorit
Karısı veya kocası varsa
Viudo(a)
Văduv
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Dirección
Adresa
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Teléfono
Telefon
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
Email
E-mail
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Página Web
Website
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Escuela Primaria
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Gimnaziu
İlkokul ile lise arasındaki okul
Secundaria
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Universidad
Colegiu (la noi facultate)
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se frecventează până la vârsta de trei ani)
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Grădiniţa (echivalent)
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Escuela Secundaria
Ciclul primar
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Gimnaziu
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Universidad
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Experiencia laboral en...
Experiență de lucru la...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Pasantía en...
Internship/practică la...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Trabajo voluntario en...
Voluntariat la...
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Buena comprensión oral y escrita de...
Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Fluidez oral y escrita en...
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Conocimientos de informática
Cunoștințe PC.
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir