Macarca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Primer nombre
Vezetéknév
Başvuranın verilen ismi
Apellido
Vezetéknév
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Fecha de nacimiento
Születési dátum
Başvuranın doğum tarihi
Lugar de nacimiento
Születési hely
Başvuranın doğduğu yer
Nacionalidad
Állampolgárság
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Estado civil
Családi állapot
Başvuranın medeni durumu
Soltero(a)
Egyedülálló
Evli değilse veya ilişkideyse
Casado(a)
Házas
Karısı veya kocası varsa
Viudo(a)
Özvegy
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Dirección
Cím
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Teléfono
Telefon
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
Email
E-mail
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Página Web
Honlap
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Escuela Primaria
Általános iskola
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Középiskola
İlkokul ile lise arasındaki okul
Secundaria
Középiskola / Gimnázium
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Universidad
Főiskola
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Óvoda / Bölcsöde
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Óvoda
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Escuela Secundaria
Általános iskola
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Középiskola
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Universidad
Gimnázium / Középiskola
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Menedzser
Feladatköröm:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Experiencia laboral en...
Munkatapasztalat a ....
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Pasantía en...
Szakmai gyakorlat a ...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Trabajo voluntario en...
Önkéntes munka a ...
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Buena comprensión oral y escrita de...
Írásban és szóban is jó ....
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Fluidez oral y escrita en...
Folyékony írásban és szóban is ...
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Conocimientos de informática
Alapvető számítógépes ismeretek
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Kiváló kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készség
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Magas szintű Microsoft Office Suite/HTML programozási ismeretek
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Microsoft Word/Excel/Access/Powerpoint ismeretek
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Familiarizado(a) con CAD / CAM
CAD / CAM ismeretek
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
... típusú jogosítvány
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir