Lehçe | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Primer nombre
Imię
Başvuranın verilen ismi
Apellido
Nazwisko
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Fecha de nacimiento
Data urodzenia
Başvuranın doğum tarihi
Lugar de nacimiento
Miejsce urodzenia
Başvuranın doğduğu yer
Nacionalidad
Obywatelstwo
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Estado civil
Stan cywilny
Başvuranın medeni durumu
Soltero(a)
Kawaler/Panna
Evli değilse veya ilişkideyse
Casado(a)
Żonaty/Zamężna
Karısı veya kocası varsa
Viudo(a)
Wdowiec/Wdowa
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Dirección
Adres/Miejsce zamieszkania
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Teléfono
Numer telefonu
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
Email
E-mail
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Página Web
Strona www
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991 - 1995 Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Magister Zarządzania i Marketingu
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Escuela Primaria
Szkoła Podstawowa
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Gimnazjum
İlkokul ile lise arasındaki okul
Secundaria
Liceum/Szkoła zawodowa/Technikum
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Universidad
Kolegium
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Zerówka
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Szkoła Podstawowa, Klasy 1-3
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Escuela Secundaria
Szkoła Podstawowa, Klasy 4-6
Gimazjum (szkoła ponadpodstawowa)
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Szkoła średnia
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Universidad
Uniwersytet
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - obecnie
Kowalex Sp. z o.o., Chwalików, woj. mazowieckie
Logistyk
Zakres obowiązków:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Experiencia laboral en...
Doświadczenie zawodowe w...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Pasantía en...
Praktyka w...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Trabajo voluntario en...
Wolontariat w...
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Buena comprensión oral y escrita de...
Dobra znajomość w mowie i piśmie...
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Fluidez oral y escrita en...
Biegła znajomość w mowie i piśmie...
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Conocimientos de informática
Biegłość w obsłudze komputera
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Wysoko rozwinięte zdolności komunikacji/negocjacji/prezentacji
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Zaawansowany poziom w obsłudze Microsoft Office Suite / podstawowa znajomość programowania HTML
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Znajomość Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Podstawowa znajomość CAD / CAM
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Prawo jazdy kat. (kategoria)...
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir