Japonca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Primer nombre
名前
Başvuranın verilen ismi
Apellido
名字
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Fecha de nacimiento
誕生日
Başvuranın doğum tarihi
Lugar de nacimiento
出生地
Başvuranın doğduğu yer
Nacionalidad
国籍
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Estado civil
配偶者の有無
Başvuranın medeni durumu
Soltero(a)
独身
Evli değilse veya ilişkideyse
Casado(a)
既婚
Karısı veya kocası varsa
Viudo(a)
独身
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Dirección
現住所
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Teléfono
電話番号
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
Email
メールアドレス
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Página Web
ウェブサイト
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Escuela Primaria
小学校
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Escuela para niños entre 13 y 16 años
中学校
İlkokul ile lise arasındaki okul
Secundaria
高等学校
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Universidad
大学
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
幼児学校
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
小学校
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Escuela Secundaria
中学校
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
シックス・フォーム・カレッジ
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Universidad
大学
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Experiencia laboral en...
・・・・で働いた経験があります。
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Pasantía en...
・・・・でのインターンシップを行いました。
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Trabajo voluntario en...
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Buena comprensión oral y escrita de...
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Fluidez oral y escrita en...
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Conocimientos de informática
パソコンを使いこなせます。
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Familiarizado(a) con CAD / CAM
CAD/ CAMの知識
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
・・・・の免許を保有しています。
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir