Çince | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Primer nombre
名字
Başvuranın verilen ismi
Apellido
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Fecha de nacimiento
生日
Başvuranın doğum tarihi
Lugar de nacimiento
出生地
Başvuranın doğduğu yer
Nacionalidad
国籍
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Estado civil
婚姻状况
Başvuranın medeni durumu
Soltero(a)
单身
Evli değilse veya ilişkideyse
Casado(a)
已婚
Karısı veya kocası varsa
Viudo(a)
丧偶
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Dirección
地址
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Teléfono
电话
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
Email
电子邮箱
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Página Web
网址
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Escuela Primaria
小学
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Escuela para niños entre 13 y 16 años
初中
İlkokul ile lise arasındaki okul
Secundaria
高中
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Universidad
大学
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
托儿所
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
幼儿学校
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Escuela Secundaria
小学
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
中学
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Universidad
高等中学
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Experiencia laboral en...
在...的工作经历
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Pasantía en...
在...的实习经历
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Trabajo voluntario en...
在...的志愿者服务工作
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Buena comprensión oral y escrita de...
良好的书面和口语表达能力
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Fluidez oral y escrita en...
流利的书面和口语表达能力
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Conocimientos de informática
通晓计算机技能
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
出色的交流/谈判/表达能力
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Familiarizado(a) con CAD / CAM
熟悉CAD/CAM
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
目前持有...驾驶执照
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir