Çekçe | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Primer nombre
Křestní jméno
Başvuranın verilen ismi
Apellido
Příjmení
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Fecha de nacimiento
Datum narození
Başvuranın doğum tarihi
Lugar de nacimiento
Místo narození
Başvuranın doğduğu yer
Nacionalidad
Národnost
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Estado civil
Rodinný stav
Başvuranın medeni durumu
Soltero(a)
Svobodný(á)
Evli değilse veya ilişkideyse
Casado(a)
Ženatý/Provdaná
Karısı veya kocası varsa
Viudo(a)
Ovdovělý(á)
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Dirección
Adresa
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Teléfono
Telefon
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
Email
E-mail
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Página Web
Website
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Escuela Primaria
Základní škola
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Základní škola, 2. stupeň
İlkokul ile lise arasındaki okul
Secundaria
Střední škola
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Universidad
Vysoká škola
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Jesle
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Přípravná škola
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Escuela Secundaria
Základní škola, 1. stupeň
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Střední škola
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Universidad
Vyšší střední škola
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Experiencia laboral en...
Pracovní zkušenost v ...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Pasantía en...
Stáž v...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Trabajo voluntario en...
Dobrovolnická práce v...
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Buena comprensión oral y escrita de...
Dobrá znalost slovem i písmem
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Fluidez oral y escrita en...
Plynulá znalost slovem i písmem
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Conocimientos de informática
Počítačově gramotný
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Znalost CAD / CAM.
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Řidičský průkaz B
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir