Yunanca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

First Name
Όνομα
Başvuranın verilen ismi
Surname
Επίθετο
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Date of Birth
Ημερομηνία γέννησης
Başvuranın doğum tarihi
Place of Birth
Τόπος Γέννησης
Başvuranın doğduğu yer
Nationality
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Marital Status
Οικογενειακή Κατάσταση
Başvuranın medeni durumu
Single
Ελεύθερος/η
Evli değilse veya ilişkideyse
Married
Παντρεμένος/η
Karısı veya kocası varsa
Widowed
χήρος/α
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Address
Διεύθυνση
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Phone
Τηλέφωνο
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-Mail
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Website
Ιστοσελίδα
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Elementary School
Δημοτικό Σχολείο
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Middle School
Γυμνάσιο
İlkokul ile lise arasındaki okul
High School
Λύκειο
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
College
Πανεπιστήμιο
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Infant School
Νηπιαγωγείο
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Junior School
Νηπιαγωγείο
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Secondary School
Δημοτικό Σχολείο
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Sixth-Form College
Γυμνάσιο
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
University
Λύκειο
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Work experience at…
Εργασιακή εμπειρία για...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Internship at…
Πρακτική άσκηση για...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Voluntary work at…
Εθελοντική εργασία για...
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Good understanding of both written and spoken…
Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Fluency in both written and spoken…
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Computer literate
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Familiarity with CAD / CAM.
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Currently holding a full…driver's license.
Άδεια οδήγησης τύπου...
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir