Türkçe | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

First Name
Ad
Başvuranın verilen ismi
Surname
Soyad
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Date of Birth
Doğum Tarihi
Başvuranın doğum tarihi
Place of Birth
Doğum Yeri
Başvuranın doğduğu yer
Nationality
Tabiyeti
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Marital Status
Medeni Hali
Başvuranın medeni durumu
Single
Bekar
Evli değilse veya ilişkideyse
Married
Evli
Karısı veya kocası varsa
Widowed
Dul
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Address
Adres
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Phone
Telefon
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-Mail
E-Posta
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Website
Web sitesi
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Elementary School
İlkokul
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Middle School
Ortaokul
İlkokul ile lise arasındaki okul
High School
Lise
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
College
Kolej
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Infant School
Kreş
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Junior School
Ana Okulu
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Secondary School
İlkokul
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Sixth-Form College
Ortaokul
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
University
Kolej
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Work experience at…
... konusunda tecrübeli
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Internship at…
...'da stajyerlik
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Voluntary work at…
...'da gönüllü çalışma
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Good understanding of both written and spoken…
İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Fluency in both written and spoken…
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Computer literate
Bilgisayar konusunda yetkin
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Familiarity with CAD / CAM.
CAD / CAM ile aşinalık
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Currently holding a full…driver's license.
... tipi sürücü belgesi sahibi
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir