Tayca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

First Name
ชื่อขึ้นต้น
Başvuranın verilen ismi
Surname
นามสกุล
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Date of Birth
วันเกิด
Başvuranın doğum tarihi
Place of Birth
สถานที่เกิด
Başvuranın doğduğu yer
Nationality
สัญชาติ
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Marital Status
สถานะแต่งงาน
Başvuranın medeni durumu
Single
โสด
Evli değilse veya ilişkideyse
Married
แต่งงานแล้ว
Karısı veya kocası varsa
Widowed
เป็นหม้าย
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Address
ที่อยู่
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Phone
หมายเลขโทรศัพท์
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-Mail
อีเมล
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Website
เว็บไซต์
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Elementary School
โรงเรียนประถม
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Middle School
โรงเรียนมัธยมต้น
İlkokul ile lise arasındaki okul
High School
โรงเรียนมัธยมปลาย
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
College
มหาวิทยาลัย
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Infant School
โรงเรียนสอนทารก
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Junior School
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Secondary School
โรงเรียนมัธยมศึกษา
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Sixth-Form College
การศึกษาสายวิชาชีพ
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
University
มหาวิทยาลัย
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Work experience at…
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Internship at…
การฝึกงานที่...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Voluntary work at…
งานอาสาสมัครที่...
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Good understanding of both written and spoken…
มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Fluency in both written and spoken…
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Computer literate
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Familiarity with CAD / CAM.
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Currently holding a full…driver's license.
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir