Rusça | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

First Name
Имя
Başvuranın verilen ismi
Surname
Фамилия
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Date of Birth
Дата рождения
Başvuranın doğum tarihi
Place of Birth
Место рождения
Başvuranın doğduğu yer
Nationality
Гражданство
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Marital Status
Семейное положение
Başvuranın medeni durumu
Single
холост/незамужем
Evli değilse veya ilişkideyse
Married
Женат/замужем
Karısı veya kocası varsa
Widowed
Вдовец/вдова
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Address
Адрес
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Phone
Телефон
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-Mail
E-Mail
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Website
Сайт
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Elementary School
Начальная школа
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Middle School
Средняя школа
İlkokul ile lise arasındaki okul
High School
Старшая школа
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
College
университетский колледж
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Infant School
Ясли
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Junior School
Детский сад
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Secondary School
Начальная школа
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Sixth-Form College
Средняя школа
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
University
Техникум/лицей
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Work experience at…
Опыт работы в...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Internship at…
Стажировка в...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Voluntary work at…
Волонтерская практика в ...
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Good understanding of both written and spoken…
Хорошо владею (устный, письменный)
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Fluency in both written and spoken…
Свободно владею (устный, письменный)
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Computer literate
Со знанием компьютера
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Familiarity with CAD / CAM.
Со знанием CAD / CAM.
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Currently holding a full…driver's license.
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir