Macarca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

First Name
Vezetéknév
Başvuranın verilen ismi
Surname
Vezetéknév
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Date of Birth
Születési dátum
Başvuranın doğum tarihi
Place of Birth
Születési hely
Başvuranın doğduğu yer
Nationality
Állampolgárság
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Marital Status
Családi állapot
Başvuranın medeni durumu
Single
Egyedülálló
Evli değilse veya ilişkideyse
Married
Házas
Karısı veya kocası varsa
Widowed
Özvegy
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Address
Cím
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Phone
Telefon
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-Mail
E-mail
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Website
Honlap
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Elementary School
Általános iskola
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Middle School
Középiskola
İlkokul ile lise arasındaki okul
High School
Középiskola / Gimnázium
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
College
Főiskola
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Infant School
Óvoda / Bölcsöde
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Junior School
Óvoda
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Secondary School
Általános iskola
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Sixth-Form College
Középiskola
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
University
Gimnázium / Középiskola
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Menedzser
Feladatköröm:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Work experience at…
Munkatapasztalat a ....
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Internship at…
Szakmai gyakorlat a ...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Voluntary work at…
Önkéntes munka a ...
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Good understanding of both written and spoken…
Írásban és szóban is jó ....
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Fluency in both written and spoken…
Folyékony írásban és szóban is ...
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Computer literate
Alapvető számítógépes ismeretek
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Kiváló kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készség
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Magas szintű Microsoft Office Suite/HTML programozási ismeretek
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Microsoft Word/Excel/Access/Powerpoint ismeretek
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Familiarity with CAD / CAM.
CAD / CAM ismeretek
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Currently holding a full…driver's license.
... típusú jogosítvány
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir