Korece | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

First Name
이름
Başvuranın verilen ismi
Surname
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Date of Birth
생년월일
Başvuranın doğum tarihi
Place of Birth
출생지
Başvuranın doğduğu yer
Nationality
국적
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Marital Status
결혼 여부
Başvuranın medeni durumu
Single
미혼
Evli değilse veya ilişkideyse
Married
기혼
Karısı veya kocası varsa
Widowed
미망인
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Address
주소
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Phone
전화
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-Mail
이메일 (E mail)
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Website
웹 사이트
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Elementary School
초등학교
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Middle School
중학교
İlkokul ile lise arasındaki okul
High School
고등학교
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
College
대학교
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Infant School
유아 학교
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Junior School
초등학교
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Secondary School
중등학교
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Sixth-Form College
식스-폼 컬리지
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
University
대학교
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Work experience at…
...에서의 업무 경력
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Internship at…
...에서 인턴쉽
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Voluntary work at…
..에서의 봉사활동
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Good understanding of both written and spoken…
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Fluency in both written and spoken…
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Computer literate
컴퓨터 사용 능력이 있는
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Familiarity with CAD / CAM.
CAD/ CAM 사용 능력
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Currently holding a full…driver's license.
현재 ... 면허증 소지자
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir