Japonca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

First Name
名前
Başvuranın verilen ismi
Surname
名字
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Date of Birth
誕生日
Başvuranın doğum tarihi
Place of Birth
出生地
Başvuranın doğduğu yer
Nationality
国籍
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Marital Status
配偶者の有無
Başvuranın medeni durumu
Single
独身
Evli değilse veya ilişkideyse
Married
既婚
Karısı veya kocası varsa
Widowed
独身
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Address
現住所
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Phone
電話番号
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-Mail
メールアドレス
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Website
ウェブサイト
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Elementary School
小学校
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Middle School
中学校
İlkokul ile lise arasındaki okul
High School
高等学校
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
College
大学
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Infant School
幼児学校
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Junior School
小学校
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Secondary School
中学校
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Sixth-Form College
シックス・フォーム・カレッジ
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
University
大学
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Work experience at…
・・・・で働いた経験があります。
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Internship at…
・・・・でのインターンシップを行いました。
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Voluntary work at…
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Good understanding of both written and spoken…
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Fluency in both written and spoken…
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Computer literate
パソコンを使いこなせます。
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Familiarity with CAD / CAM.
CAD/ CAMの知識
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Currently holding a full…driver's license.
・・・・の免許を保有しています。
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir